Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Úvod


Zaujímajú Vás pamätníky drevenej architektúry? Potom ste na správnom mieste. Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí Drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európy.

 

Kostol bol pôvodne postavený v Paludzi. Presťahovanie začalo v roku 1974 a slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola bola 22. 8. 1982.

Kostol je posledným, nepochybne najvýznamnejším umeleckým prejavom slovenskej drevenej cirkevnej architektúry. Artikulárne kostoly tvoria na Slovensku samostatnú významnú skupinu. Líšia sa od katolíckych i pravoslávnych drevených kostolov. Kostol je osobitnou modifikáciou tej vetvy protestanskej architektúry, ktorá sa začala rozvíjať v pruskom Sliezsku. Pôvodný vzhľad si na Slovensku zachovalo iba päť artikulárnych kostolov, ktoré sú svedkami čias reformácie.

 

Na rekonštrukciu strechy kostola prispeli:

 

                        
 
 
    Property Holding a.s. Demänovská Dolina    Tesla Liptovský Hrádok 

  

 

Aktuality

10.12.2019

Rozpis služieb Božích počas Adventu, Vianoc a Nového roku 2019/2020

v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Kríž-Lazisko

 

1.       adventná nedeľa 1. 12. 2019

09.00 Svätý Kríž – SB s VP

14.00 Gôtovany

 

Adventné večierne (štvrtok) 5. 12. 2019

14.00 Galovany (Modlitebňa pri KD)

15.00 Svätý Kríž

 

2.       adventná nedeľa 8. 12. 2019

 09.00 Svätý Kríž

14.00 Galovany – SB s VP (Dom smútku)

 

Adventné večierne (štvrtok) 12. 12. 2019

14.00 Galovany (Modlitebňa pri KD)

15.00 Svätý Kríž

 

3.       adventná nedeľa 15. 12. 2019

  09.00 Svätý Kríž

14.00 Gôtovany – SB s VP

 

Adventné večierne (štvrtok) 19. 12. 2019

14.00 Galovany (Modlitebňa pri KD)

15.00 Svätý Kríž

 

4.       adventná nedeľa 22. 12. 2019

09.00 Svätý Kríž – SB s VP

14.00 Andice-Benice – SB s VP

 

Štedrý večer 24. 12. 2019 (utorok)

14.30 Gôtovany - modlitebňa

16.30 Svätý Kríž - kostol

 

1. slávnosť vianočná 25. 12. 2019 (streda)

09.00 Svätý Kríž – zborová sieň

 

2. slávnosť vianočná 26. 12. 2019 (štvrtok)

09.00 Svätý Kríž – zborová sieň

 

Nedeľa po Vianociach 29. 12. 2019

09.00 Svätý Kríž

 

Silvester 31. 12. 2019 (utorok)

14.00 Galovany (Dom smútku)

15.00 Gôtovany

16.00 Svätý Kríž

 

Nový rok 1. 1. 2020 (streda)

09.00 Svätý Kríž

 

Nedeľa po Novom roku 5. 1. 2019

09.00 Svätý Kríž

14.00 Gôtovany

 

Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2020 (pondelok)

09.00 Svätý Kríž

 

V prípade požiadavky prisluhovania sviatosti Večere Pánovej doma, kontaktujte brata zborového kaplána Mgr. Miloslava Gdovina na tel. čísle 0918 927 383.

 

1.12.2019

Touto cestou Vás chceme poprosiť o pomoc pre Evanjelickú materskú školu v Liptovskom Mikuláši, ktorej zriaďovateľom je Liptovsko-oravský seniorát. Finančne ju môžete podporiť jednorazovo alebo stálym príspevkom na účet Liptovsko-oravského seniorátu. 

IBAN: SK89 0200 0000 0029 6741 2354
Variabilný symbol: 3333
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko alebo cirkevný zbor a sídlo jeho miesta.

Za Vašu pomoc ĎAKUJEME.

20.9.2019

Oznamujeme návštevníkom nášho dreveného artikulárneho kostola, že od 16. septembra 2019 sa zmenili otváracie hodiny. Kostol je pre verejnosť otvorený:

pondelok-sobota  od 09,00 hod - 14,30 hod,
nedeľa 10,00 - 14,30 hod.

  V prípade, že máte záujem navštíviť náš drevený kostol mimo otváracích hodín, dohodnite si svoju návštevu na telefonickom čísle 0908 447 847 alebo 044/5592 622.

1.8.2019

Administrátorom ev.a.v. cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko je

Mgr. Marián Bochnička

kaplánom ev.a.v. cirkevného zboru Svätý Kríž – Lazisko je

Mgr. Miloslav Gdovin

V prípade potreby krstu, sobáša, pohrebu ho môžerte kontaktovať

na tel. čísle 0918 927 383

alebo e-mailom: miloslav.gdovin@gmail.com