Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Bohoslužobný život a zborové aktivity

Bohoslužobný život a zborové aktivity

V cirkevnom zbore Svätý Kríž - Lazisko sa služby Božie konajú každú nedeľu, a to nasledovne:

9:00 Svätý Kríž - každá nedeľa
14:00 Gôtovany 1. a 3. nedeľa v mesiaci
14:00 Galovany 2. nedeľa v mesiaci

Sviatosť Večere Pánovej je v Svätom Kríži prisluhovaná vždy v 1.nedeľu v mesiaci počas služieb Božích.

Detská besiedka

Deti sa stretávajú na detskej besiedke každú sobotu o 13,00 hod v zborovej sieni na fare.  Na besiedku prichádzajú deti od predškolského veku až po žiakov 5.ročníks základnej školy. Detskú besiedku vedie a vyučuje zborový farár spolu s Jankou Bellovou - študentkou strednej školy z Liptovského Mikuláša. .

Dorast

Deti sa stretávajú na doraste každý piatok. Podľa dohody navštevujeme iné cirkevné zbory. Na dorast prichádzajú deti od 6. ročníka základnej školy, ako aj žiaci vyšších ročníkov školy. Pre žiakov pripravujúcich sa na konfirmáciu je stretnutie dorastu povinné. Stretnutie dorastu vedie zborový farár. 

 

Biblické hodiny pre dospelých 

Sa konajú pravidelne každý štvrtok o 15,00 hod v zborovej sieni. Na biblických hodinách chceme hlbšie skúmať jednotlivé biblické knihy, osoby, mestá a bibslické skupiny. 

Náboženstvo

Náboženstvo sa učí v našom cirkevnom zbore na jednej základnej škole v Svätom Kríži. Výučba prebieha každú stredu. Vyučujúcim je zborový farár Mgr. Daniel Baláž, ktorý učí deti v štyroch skupinách. Na náboženstvo prichádza 56 detí.

časový rozvrh:

Prvá skupina: 9,10 - 9,55
Druhá skupina: 10,10-10,55
Tretia skupina: 11,00 - 11,45
Štvrtá skupina: 11,55 - 12,40

rozpis skupín: 

Prvá skupina - žiaci 5. a 6. .ročníka
Druhá skupina - žiaci 7., 8. a 9. ročníka
Tretia skupina - žiaci 1. a 2.ročníka
Štvrtá skupina - žiaci 3. a 4.ročníka

Konfirmačná výučba

Konfirmačná príprava žiakov 1.ročníka prebieha vo štvrtok o 13,00 hod priamo v základnej škole v 7.triede .