Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Cirkevný zbor / Fotogaléria významných udalostí / 230 výročie posvätenia chrámu

22. august 2004

Slávnosť 230. výročia posvätenia dreveného artikulárneho ev.a.v.chrámu Božieho a 30. výročia začatia jeho sťahovania na nové miesto vo Svätom Kríži - Lazisku. Foto: Filip Lašút.

230 výročie posvätenia chrámu Vstup sprievodu duchovných, predstaviteľov cirkevného zboru, cirkví a obcí do chrámu Božieho V sprievode boli aj senior Liptovsko-oravského seniorátu Mgr. Vladimír Ferenčík, generálny biskup Prof. Dr. Július Filo a dozorca Východného dištriktu ECAV na Slovensku Ing. Ján Paciga PhD. Služby otvoril domáci zborový spevokol pod vedením Mgr. Ľudmily Moravčíkovej. Hostí a domácich prítomných privítal zborový farár Mgr. Ján Paciga. Slávnostné zhromaždenie v príhovore pozdravil aj brat generálny biskup Prof. Dr. Július Filo. Úvodnou liturgiou poslúžili: Mgr. Ján Paciga - zborový farár, Mgr. Janka Straková z vydavateľstva Tranoscius a Mgr. Ľubomír Turčan s Partizánskej Ľupče. Slovo Božie zvestoval generálny biskup ECAV na Slovesku Prof. Dr. Július Filo ako slávnostný kazateľ. Pohľad na slávnostné zhromaždenie počas kázne. Starostka obce Galovany Ľudmila Pavlínyová sa prihovorila básnickým slovom Zborový farár Mgr. Ján Paciga oboznámil s históriou chrámu a cirkevného zboru.. Zborová kantorka Mgr. Ľudmila Moravčíková Slávnostné služby Božie zakončil brat generálny bislup ECAV na Slovensku Prog. Dr. Július Filo. Pohľad na chrámové zhromaždenie Panel s historickými fotografiami si so záujmom prezrel aj aj generálny biskup Július Filo. Slávnosť odhalenia pamätníka na mieste, kde stál v Paludzi 200 rokov drevený artikulárny ev. a. v. crám Boží. Zhromaždenie obyvateľov počas slávnosti. Prítomných privítal zborový farár Mgr. Ján Paciga. Príhovor starostky obce Galovany Ľudmily Pavlínyovej Na pamiatku 30. výročia začiatku rozobrerania a sťahovania dreveného chrámu Božieho boli prítomnými hosťami zasadené dve pamätné lipy. Na pamiatku 30. výročia začiatku rozobrerania a sťahovania dreveného chrámu Božieho boli prítomnými hosťami zasadené dve pamätné lipy. Na pamiatku 30. výročia začiatku rozobrerania a sťahovania dreveného chrámu Božieho boli prítomnými hosťami zasadené dve pamätné lipy. Na pamiatku 30. výročia začiatku rozobrerania a sťahovania dreveného chrámu Božieho boli prítomnými hosťami zasadené dve pamätné lipy. Záverečné slovo mal generálny bislup ECAV na Slovensku Prof. Dr. Július Filo. Pamätník na mieste v Paludzi, kde 200 rokov stál drevený artikulárny ev. a. v. kostol, ktorý musel usúpiť výstavbe vodného diela Liptovská Mara. Pred obedným pohostením niekoľko spirituálov zaspeval spevokol z Dánska a hrala dychová hudba z Ružomberka. Na pravej strane zátoky stál chrám Boží.