Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Cirkevný zbor / Fotogaléria významných udalostí

Fotogaléria významných udalostí

Vianoce 2013Vianoce 2013

Slávnostné štedrovečerné služby Božie

Stretnutie artikulárnych kostolov 2013Stretnutie artikulárnych kostolov 2013

Fotky zo stretnutia artikulárnych kostolov.

Misia na NíleMisia na Níle

V nedeľu 19. februára 2012 navštívila Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž – Lazisko sestra farárka Eva Kolesárová, duchovná správkyňa Evanjelického lýcea v Bratislave, predsedníčka Slovenského výboru Misie na Níle. Na hlavných službách Božích sestra farárka Eva Kolesárová poslúžila liturgiou a najmä zvesťou slova Božieho. V kázni z knihy Veľpieseň sa zamýšľala nad významom a dôležitosťou Božej lásky pre ľudí.
Po skončení služieb Božích prítomným veriacim premietla videoprezentáciu o Misii na Níle. Tak sa volá projekt zameraný na misiu a prinášanie zvesti slova Božieho v Afrike. Priblížila život domorodých obyvateľov, spoločenské podmienky, sociálne návyky, ako aj vzťahy medzi kresťanmi a moslimami v Afrike.

Inštalácia zborového farára 2011Inštalácia zborového farára 2011

V nedeľu 16. októbra 2011 sa v drevenom artikulárnom chráme Božom vo Svätom Kríži–Lazisku konali slávnostné služby Božie, počas ktorých bol za zborového farára v CZ ECAV Svätý Kríž – Lazisko inštalovaný Daniel Baláž.

Konfirmácia 2008Konfirmácia 2008

V našom cirkevnom zbore sa konala 18.5.2008 slávnosť konfirmácie.

230 výročie posvätenia chrámu230 výročie posvätenia chrámu

Slávnosť 230. výročia posvätenia dreveného artikulárneho ev.a.v.chrámu Božieho a 30. výročia začatia jeho sťahovania na nové miesto vo Svätom Kríži - Lazisku. Foto: Filip Lašút.

Posviacka chrámu 22.8.1982Posviacka chrámu 22.8.1982

Dňa 22.8.1982 bola slávnostná posviacka chrámu na novom mieste vo Svätom Kríži po presťahovaní z Paludze.