Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Cirkevný zbor / Niečo o našom zbore

Niečo o našom zbore

Cirkevný zbor Svätý Kríž - Lazisko patrí do Liptovsko - oravského seniorátu. Matkocirkev zboru tvorí obec Svätý Kríž. Okrem toho má zbor 5 fílii. Sú to neďaleké obce, ktorých členovia patria do nášho cirkevného zboru. Jedná sa o nasledovné obce: Lazisko, Gôtovany, Galovany, Andice, Benice.

V Svätom Kríži sa stretávajú ľudia na službách Božích od Veľkej noci po Poďakovanie za úrody zeme v drevenom artikulárnom kostole. V mesiacoch november - apríl sa služieb Božích môžete zúčastniť v zborovej sieni na fare.

 V Galovanoch sa veriaci stretávajú v kultúrnom dome. Počas prisluhovania Večere Pánovej, ako aj na Koniec občianského roka, sa konajú služby Božie v dome smútku.   

 V Gôtovanoch sa veriaci stretávajú v modlitebni.

Počet členov zboru.

Súčasný počet členov nášho zboru ku dňu 31.12.2011 je podľa aktualizovanej evidencie v elektronickej podobe 905 členov.

Počet  evanjelických veriacich v jednotlivých obciach je nasledovný:

Svätý Kríž:                  225 
L
azisko:                      195
Galovany:                   188

Gôtovany:                   197

Andice, Benice:          100

Vyššie uvedené počty sú spracované na základe údajov z odovzdaných evidenčných lístkov. Keďže nemáme všetky evidenčné lístky, vyššie uvedené údaje sú iba orientačné a môžu sa od skutočnosti líšiť. Ale to iba minimálne.