Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Cirkevný zbor / Predsedníctvo, presbyterstvo a ostatní funkcionári

Predsedníctvo, presbyterstvo a ostatní funkcionári

Predsedníctvo zboru:  

administrátor cirkevného zboru: Mgr.Marán Bochnička

zborová dozorkyňa: Elena Droppová

Presbyterstvo:

         V nedeľu 18.marca 2012 sa v rámci služieb Božích uskutočnil volebný konvent, na ktorom sme si volili presbyterov. Počet nových presbyterov zastupujúcich matkocirkev Svätý Kríž i jeho fílie je spolu 15 presbyterov + zborový farár + zborová dozorkyňa. Vo volebnom období od marca 2012 – marca 2018 bude v našom cirkevnom zbore nasledovné zastúpenie  presbyterov za  jednotlivé obce: Svätý Kríž bude zastupovať 5 presbyterov, Lazisko 4 presbyteri, Galovany 3 presbyteri, Gôtovany 2 presbyteri a fílie Andice a Benice bude zastupovať spolu jeden presbyter. Tento počet bol schválený zborovým presbyterstvom konaným dňa 12.marca 2012.

 Počas hlasovania získali najviac hlasov nasledovní presbyteri, ktorí budú v novom volebnom období presbytermi CZ Svätý Kríž – Lazisko:

 Svätý Kríž: 1. Feketíková Alena, 2. Matejka Dušan, 3. Repová Ľubica, 4. Skubíková Alena , 5. Urbanová Božena

 Lazisko: 1. Frackowiaková Viera, 2. Kalužová  Božena, 3. Maceková Marta, 4. Moravčík Marián

 Galovany: 1. Almanová Emília, 2. Fiačan Ján, 3. Mgr. Fiačanová Daniela

 Gôtovany: 1. Droppa Pavol, 2. Straka Vojtech        

 Andice, Benice:  1. Háčiková Ružena        

Ostatní funkcionári:

zborový poddozorca: Pavel Droppa

zborový kurátor: Stanislav Španko

zborová pokladníčka: Božena Urbanová

zborová účtovníčka: bc. Jana Glajzová

zboroví kantori: Mgr. Ľudmila Moravčíková, Marián Moravčík ml., Vojtech Straka

zborová kostolníčka: miesto neobsadené