Oficiálne stránky Cirkevného zboru ECAV na Slovensku

 


Zäčšiť mapu
Flag Counter
Úvod / Oznamy

Oznamy


 

1.12.2019

Podporme evanjelickú materskú školu.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o pomoc pre Evanjelickú materskú školu v Liptovskom Mikuláši, ktorej zriaďovateľom je Liptovsko-oravský seniorát. Finančne ju môžete podporiť jednorazovo alebo stálym príspevkom na účet Liptovsko-oravského seniorátu. 

IBAN: SK89 0200 0000 0029 6741 2354
Variabilný symbol: 3333
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko alebo cirkevný zbor a sídlo jeho miesta.

Za Vašu pomoc ĎAKUJEME.